مدیریت معاملات آنلاین کارگزاری

داتکس برای کارگزاری ها سامانه معاملات بر خط را ارائه نموده است که خدمتی جامع و چند وجهی است برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان کارگزاری، سایر خدمات دهندگان سامانه معاملات بر . (back office) و بخش های مدیریتی خط این امکان را به شما می دهد تا در فرآیندی کاملاً قابل اختصاصی شده، مدیریت همه ریسک ها و اقدامات را در دست بگیرید. با این سامانه قادر خواهید بود با بهینه کردن فرآیندها به حداکثر کارایی برسید.
سامانه معاملات بر خط داتکس را می توانید برای سرمایه گذاران به صورت کامل اختصاصی کنید. فرآیندهای پردازش سفارشات به گونه ای طراحی شده اند که با حداکثر سرعت و کارایی فرما نها را به انجام برسانند و از طریق بخش مدیریتی می توانید بر همه ای نها نظارت داشته باشید. (Back office) حتی این کار را می توانید برای بخشها مدیریتی سامانه های شخص ثالث (third party back office) نیزانجام دهید.  
انواع مدیریت معاملات آنلاین کارگزاری