قراردادهای فروش استقراضی


فروش استقراضی (Short selling) ، فروش اوراق بهاداری است که فروشنده آن را قرض گرفته است. در این نوع از معاملات، فروشنده در صورتی سود می‌‌کند که قیمت اوراق بهادار مورد معامله افت داشته باشد. به بیان دیگر، فروشنده برای باز شدن یک موقعیت معاملاتی، فروش انجام می‌‌دهد و منتظر است بعدا آن را با قیمت پایین‌‌تری بخرد و مابه‌‌التفاوت را به عنوان سود به دست آورد.
سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام دستورالعمل اولیه این ابزار جدید، رسما آن را به بازار سرمایه ایران معرفی نمود و شرکت داتکس نیز این ابزار معملاتی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.