قراردادهای فروش استقراضی

فروش استقراضی (Short selling) فروش اوراق بهاداری است که فروشنده آن را قرض گرفته است. فروشنده در صورتی سود می‌‌کند که قیمت این اوراق بهادار افت داشته باشد. به بیان دیگر، فروشنده برای باز شدن یک پوزیشن یا موقعیت معاملاتی (open the position )، فروش انجام می‌‌دهد و منتظر است بعدا آن را با قیمت پایین‌‌تری بخرد و مابه‌‌التفاوت را به عنوان سود به دست آورد.
سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام دستورالعمل اولیه این ابزار جدید رسما آن را به بازار سرمایه ایران معرفی نمود و شرکت داتکس نیز این ابزار معملاتی را برای مشتریان خود فراهم نمود.