بازار متشکل ارزی

همراهی در تثبیت بازار ارز

سامانه معاملات آنلاین بازار متشکل ارزی

شورای پول و اعتبار با تصویب مقررات بازار متشکل معاملات ارزی گامی به سوی سامان دهی بازار پر تلاطم ارز برداشت. در این بازار متشکل، قرار است اسکناس ارز و حواله ارزی توسط معامله گران صورت گیرد که صرافی ها محل داد و ستد آن باشند. 
شرکت داتکس با همکاری شرکت فرابورس ایران اقدام به تولید اولین سامانه معاملات در بازار متشکل ارزی نموده است که در کنار سامانه هسته معاملات واچار جهت ایجاد سفارش در اختیار صرافی ها قرار گرفته است.