معاملات الگوریتمی


هم قدم با بازارهای جهانی

معاملات الگوریتمی، در بازارهای مالی الکترونیکی به معنای استفاده از برنامه های کامپیوتری و ماشین به جای انسان، برای ورود سفارش های معاملاتی است. در واقع به جای انسان یک یا چند الگوریتم، در انتخاب و اعمال این سفار شها (از جنبه های مختلف همانند زمانبندی، قیمت یا حجم آن) تصمیم می گیرند. با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار)  بیشتر احساس می شود. در کشورمان نیز معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر مورد حمایت نهاد ناظر قرار گرفته و در مسیر توسعه قرار دارد. شرکت داتکس به عنوان پیشگام معاملات الگوریتمی، زیر ساخت های لازم جهت ارسال سفارشات الگوریتمی را بر اساس دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه معاملات آنلاین خود به طور مستقیم و یا از طریق API  فراهم کرده است.