APIs

دریافت اطلاعات
به دنیای جدید معاملات بر خط خوش آمدید!

واسط برنامه نویسی کاربردی یاAPI امکان به کارگیری داده ها یا کارکردهای سیستم نرم افزاری را فراهم می نماید.، API  روشی پایدار، سازمان یافته و استاندارد برای دسترسی به منابع نرم افزاری و اتصال سیستم های مختلف نرم افزاری به یکدیگر می باشد. برای طراحی سیستمهای با کیفیت بالا و امکان به اشتراک گذاری داده و کارکردها به صورت کارا، وجود API ضروری می باشد. API ها معمولاً قابل مشاهده نبوده و دارای واسط کاربری نیستند و کاربر نهایی به طور مستقیم به آنها متصل نمی شود؛بلکه API ها درون سیستم ها قرار دارند و توسط نرم افزارها فراخوانی می شوند و برای ارتباط بین ماشینها و یکپارچه سازی دو یا چند سیستم بکار می روند. در حقیقت برنامه نویسان و توسعه دهندگان برنامه ها تنها کسانی هستند که مستقیماً با API ها در ارتباط می باشند. 
مستندات اتصال به هریک از این API ها در ذیل قابل دسترس می باشند. 
انواع APIs