سرویس داده‌ بازار، معاملات، پورتفوی و امنیت

بسیاری از موسساتی که به کارگزاری ها خدمات می دهند (مانند شرکت های پردازش اطلاعات مالی، رتبه بندی، مدیریت ریسک، سازمان بورس و ...)  از کارگزاری درخواست دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان را دارند. دسترسی به این اطلاعات که عموما از دارایی های کارگزاری ها محسوب می شود از الزامات کاری شرکت های فناوری اطلاعات است. 
شرکت داتکس این امکان را با ایجاد رنج وسیعی از خدمات API و لاگ گیری برای کارگزاری فراهم نموده است.