سهام عدالت

دارندگان سهام عدالت می توانند جهت مشاهده و فروش پورتفوی سهام عدالت خود به کارگزاری های طرف قرارداد با داتکس مراجعه کنند و نسبت به مشاهده و فروش سهام خود اقدام کنند. جهت دسترسی به این سامانه به لینک های زیر مراجعه کنید: